Ένα μεγάλο “Ευχαριστώ” στο σωματείο Magna Mater

Ένα μεγάλο “Ευχαριστώ” στο σωματείο Magna Mater και ιδιαίτερα στην πρόεδρο κα Τζεφεράκου Πέρσα για την καθ’όλα εξαιρετική στήριξή της στην προσπάθειά μας!

Γεωργία – Κώστας