13/05/2013

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για εμάς νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το σωματείο Magna Mater και την Κα Πέρσα Τζεφεράκου προσωπικά για τη βοήθεια και την υποστήριξή. Σε όλη αυτή τη δύσκολη διαδικασία για κάθε σωστή καθοδήγηση από ανθρώπους που ξέρουν και έχουν ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Νιώθω ότι το Magna Mater είναι μια μεγάλη αγκαλιά και προστασία για κάθε κοπέλα. Ευχαριστώ που όποτε και να το είχα ανάγκη με ακούσατε.

Ευχαριστώ,

Τόλια Ελένη