Σας ευχαριστούμε πολύ που με την βοήθεια σας ήρθαμε στην ζωή!

Κυρία Πέρσα

Σας  ευχαριστούμε  πολύ  που  με  την  βοήθεια  σας  ήρθαμε  στην  ζωή!

Οικογένεια

Τζ.Σ.