12-9-08

Ευχαριστώ   θερμά  το  σωματείο   γονιμότητας  Ελληνική Γονιμότητα  MAGNAMATER και  προσωπικά  την  κυρία  Τζεφεράκου  για  την  πολύτιμη  βοήθεια  τους   ψυχολογική  όσο και και  υλική στις  τρείς  προσπάθειες που  πραγματοποίησα

Παντελέρη Κλαίρη