Σ’ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξή σου στις προσπάθειές μας.

Πέρσα,

Σ’ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά και υποστήριξη σου στις προσπάθειές μας.

Τζένη και Τίμος