«Νομικοί και ηθικοί προβληματισμοί στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή»

Νομοθετική ρύθμιση των μεθόδων της ΙΥΑ στην Ελλάδα

γράφει η Ευαγγελία Σφακιανούδη Δικηγόρος Η Χώρα μας προέβη στην νομοθετική ρύθμιση της εφαρμογής των μεθόδων της εφαρμογής των μεθόδων της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή με δύο ιδιαίτερα πρωτοποριακούς νόμους (3089/2002),επίκεντρο των οποίων είναι η προστασία του συμφέροντος του παιδιού που θα γεννηθεί, αλλά και του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος του ατόμου να αποκτήσει απογόνους. […]

Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (3089/2002 / Α-327)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αίτηση & Άδεια Παρένθετης Μητέρας

Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή Τεχνητή γονιμοποίηση Άδεια παρένθετης μητρότητας  Η παρένθετη μητρότητα, δηλαδή η μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα άλλης γυναίκας και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται με δικαστική απόφαση που παρέχεται πριν από τη μεταφορά, ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί το παιδί.