Νοέμβριος 2008

Ευχαριστούμε  θερμα  το  σωματείο   γονιμότητας  και  την  Πρόεδρο  Πέρσα Τζεφεράκου   για  την   βοήθεια  και  οικονομική  στήριξη  που  μας  προσέφεραν   ώστε  το  μεγάλο  μας  όνειρο  να  γίνει  πραγματικότητα  να  αποκτήσουμε  ένα παιδι!!!

Χρήστος Δούρος

Αντωνία  Κανελοπούλου